tabitre@seznam.cz
603 426 605 | 731 510 302 24/7

O nás

Nedaleko Prahy se v obci Třebotov začala psát historie, která trvá dnes již více než 30 let. Táborský s.r.o. se v průběhu této doby stala firmou s pevnou pozicí na trhu. Hlavní myšlenka zakladatele se zaměřila na začátku na autodopravu.

Později přibyly i veškeré zemní a výkopové práce v podobě například budování základů, zhotovování cest, terénních úprav povrchových i hloubkových, a to i těch složitějších ve svažitém terénu. Ostatně tato dvě odvětví spolu velmi úzce souvisí. Nová činnost si záhy vyžádala rovněž zajištění dalších služeb souvisejících s odvozem odpadu a firma se postupem času stále rozrůstala. Aktuálně tak společnost Táborský s.r.o. disponuje vlastními stroji, nákladními automobily i dostatečně širokou nabídkou kontejnerů.

Těžká mechanizace nám dovoluje stejně tak efektivně a bezpečně provádět demolice objektů, a to od drobných staveb přes rozsáhlé komerční prostory. Také v tomto případě je nutné vyřešit odvoz odpadů, který je nutno buď zlikvidovat nebo naopak šetrně recyklovat. Důsledně dbáme na to, abychom svým působením nikoho nepoškozovali – ani přírodu, ani blízké okolí objektu podléhajícího demolici. Proto v souboru našich činností nemůže chybět ani následná úprava a rekultivace terénu.

V čem jsou výkopové práce Praha – Táborský s.r.o. jiní

Podobně uplatňujeme partnerský přístup i vůči našim zákazníkům. Z naší strany proto můžete čekat spolehlivost, dodržování termínů, odbornost i maximální nasazení. Než přikročíme k realizaci, vyslechneme vaše požadavky, odpovíme na otázky, společně se zaměříme na kalkulaci projektu. Cenovou nabídku si od nás máte možnost nechat předložit i zcela nezávazně. Teprve podle ní se můžete rozhodnout, jestli s námi chcete spolupracovat.

Oslovit nás můžete e-mailem nebo telefonicky, hlavní těžiště našich služeb tkví hlavně v zemních a výkopových pracích, dopravě a odvozu odpadů realizovaných po Praze a jejím okolí.